แจกเครดิตฟรี LEOSLOT

ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.
ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

LE0990257575
LE0928412554
LE0649780855
LE0970294537
LE0943802011
LE0934480604
LE0627678740
LE0800703363
LE0986900605
LE0910321321

LE0634294039
LE0649742824
LE0658979354
LE0849247124
LE0636464381
LE0824595794
LE0651103521
LE0811026527
LE0828041993
LE0813827724

LE0800596977
LE0647978318
LE0947462008
LE0937571441
LE0924419669
LE0917434536
LE0871173635
LE0810030619
LE0966712979
LE0980953167

”รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.”

(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)”